top of page

Acerca de

Program de Internship

Program de internship People PR Agency

People PR Agency SRL

CUI: 42714951
J40/7307/2020
ING BANK
IBAN: RO 38 INGB00009999104364571 Str. Paris 36, sector 1, București

 

People PR Agency este o agenție independentă de PR, înființată în 2009 în România, avand o expertiză de peste 10 ani atât cu companii naționale, cât și cu corporații globale. Serviciile noastre de consultanta se împart în trei paliere majore: relații publice, marketing și gestionarea afacerilor. Cu o abordare consecventă pentru fiecare domeniu de interes, punem în aplicare toate cunoștințele pentru a oferi clientiilor nostri rezultatele așteptate.

Informații generale despre programul de internship

Domeniu: Marketing & PR


Interni: Secu Diana, Neacsu Ana Ruxandra Varsta: 16-30 ani (elevi si studenti) Perioada de proba: 2-7 zile
Perioada contractuala: 3-6 luni


Durata muncii: 6 ore/zi, 30h/saptamana Indemnizatie: 1115 RON brut lunar

Obiectivele programului de internship

1. Dezvoltarea ​abilităţilor profesionale ale internului în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul Marketing & PR;
2. Dobandirea de experienta profesionala;

3. Facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii;
4. Șanse de angajare pentru cei care au dificultăți în găsirea un loc de munca stabil în perioada pandemiei COVID-19.

Drepturi și obligații ale părților

Internul are, în principal, următoarele drepturi:
1. să primească indemnizaţia pentru internship de la organizația gazdă în cuantumul stipulat în prezentul contract de internship;
2. să beneficieze de asistenţa şi coordonarea îndrumătorului desemnat de organizația gazdă;
3. să i se stabilească activităţi al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat pe parcursul programului de internship;
4. să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale şi perfecţionării cunoştinţelor sale practice;
5. să beneficieze de acces la informaţii care să-i permită consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor;
6. să i se asigure timpul necesar pregătirii în scopul dobândirii/consolidării de abilităţi practice şi/sau competenţe;
7. să participe la formele de pregătire desfăşurate de organizație gazdă, după caz; 8. să beneficieze de evaluare obiectivă;
9. să primească referatul de evaluare şi certificatul de internship;
10. să conteste referatul de evaluare dacă este nemulţumit de rezultatul evaluării.

Internului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
1. să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităţilor întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship şi cu fişa de internship;
2. să-l consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe

parcursul derulării programului de internship;
3. să respecte normele de confidenţialitate în desfăşurarea activităţii sale;
4. să respecte prevederile regulamentelor interne;
5. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi normele pentru situaţii de urgenţă;
6. alte obligaţii care decurg din contractul de internship şi, respectiv, din fişa de internship, încheiate între părţi.

Organizația- gazdă are, în principal, următoarele drepturi:
1. să monitorizeze şi să evalueze activitatea şi cunoştinţele asimilate de intern pe perioada şi la sfârşitul programului de internship, prin intermediul
îndrumătorilor, în condiţiile prezentei legi;
2. să îi stabilească internului, prin fişa de internship, atribuţii în domeniul în care se realizează programul de internship;
3. să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale internului în perioada programului de internship;
4. să exercite controlul asupra modului de desfăşurare şi de îndeplinire a activităţilor repartizate internului.

Organizației gazdă îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
1. să acorde internului un exemplar din contractul de internship;
2. sa plateasca internului la timp indemnizatia pentru internship;
3. să atribuie un mentor internului. Mentorul va avea următoarele obligații:

  1. a)  sa aducă la cunoștința internilor obiectivele generale, politicile și procedurile companiei;

  2. b)  să manifeste interesul de a-l îndruma și de a-l invata pe intern cum sa presteze o activitate de calitate;

  3. c)  să supravegheze activitatea internului pe perioada desfăşurării programului de internship;

d) sa întocmească un referat de evaluare aferent la sfarsitul programului de internship

4. să asigure o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice ale internului şi dezvoltării cunoştinţelor practice;
5. să elibereze internului, la sfârşitul programului de internship, certificatul de internship în condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 176/2018;

6. să nu folosească internul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contractul de internship şi fişa de internship.

Aplică pentru programul de Internship 

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page