top of page

Cum a supraviețuit PR-ul în România comunistă

Răspunsul este că se făcea cu multă dificultate, dar și cu multă ingeniozitate. În perioada comunistă, PR-ul nu era o profesie recunoscută oficial, ci mai degrabă o activitate clandestină sau ocolită. Cei care se ocupau de PR trebuiau să găsească modalități creative de a transmite mesaje pozitive despre organizațiile lor, fără a intra în conflict cu cenzura și propaganda oficială.

Un exemplu de astfel de activitate este cel al Asociației Române pentru Cooperare Cultural-Științifică cu Țările Socialiste (ARCCS), care a fost înființată în 1969 și care avea ca scop promovarea schimburilor culturale și științifice între România și celelalte țări din blocul comunist. ARCCS organiza conferințe, expoziții, concerte și alte evenimente care prezentau realizările și valorile culturale ale României și ale partenerilor săi socialiști. De asemenea, ARCCS publica reviste și cărți care difuzau informații despre aceste domenii.

ARCCS era o organizație subordonată Ministerului Educației și Culturii, dar avea o anumită autonomie și flexibilitate în ceea ce privește conținutul și forma activităților sale. Astfel, ARCCS putea să facă PR pentru România într-un mod mai subtil și mai sofisticat decât cel impus de propaganda oficială. ARCCS putea să evidențieze aspectele pozitive ale regimului comunist, dar și să recunoască unele probleme sau dificultăți. ARCCS putea să arate că România era o țară modernă și progresistă, dar și că respecta tradițiile și identitatea națională. ARCCS putea să creeze o imagine favorabilă a României în fața celorlalte țări socialiste, dar și să mențină o distanță critică față de Uniunea Sovietică.

ARCCS nu era singura organizație care făcea PR în România comunistă. Existau și alte asociații sau instituții care se ocupau de relațiile cu diferite categorii de public, cum ar fi tineretul, femeile, minoritățile sau străinii. De asemenea, existau și persoane individuale care făceau PR pentru ele însele sau pentru alții, cum ar fi artiștii, scriitorii, sportivii sau politicienii. Toți aceștia trebuiau să găsească un echilibru între a-și exprima ideile și sentimentele și a respecta regulile impuse de regim.

PR-ul în România comunistă a fost o provocare, dar și o oportunitate. A fost o formă de rezistență, dar și de adaptare. A fost o sursă de frustrare, dar și de satisfacție. A fost o artă, dar și o știință.

PR-ul în România comunistă ne arată că nu există o singură modalitate de a comunica cu publicul, ci mai multe. Ne arată că PR-ul nu este doar o tehnică, ci și o atitudine. Ne arată că PR-ul nu este doar o chestiune de imagine, ci și de substanță.

PR-ul în România comunistă merită studiat și înțeles, pentru că face parte din istoria și cultura noastră. Pentru că ne poate învăța multe despre noi înșine și despre lumea în care trăim. Pentru că ne poate inspira să fim mai creativi și mai curajoși în a ne exprima opiniile și valorile.bottom of page